About

Evaluace realizace Komunikačního plánu ROP NUTS II Severovýchod a realizace komunikačních a propagačních aktivit

Program ROP NUTS II Severovýchod je jedním z operačních programů České republiky, který je zacílen na podporu regionu soudržnosti Severovýchod s cílem zvýšit atraktivitu regionu pro investice, podnikání a život obyvatel.

V rámci této zakázky provedla naše společnost za pomoci na míru ušitých technik evaluaci komunikačního plánu a navazujících komunikačních a propagačních aktivit. Dále jsme navrhli možné další postupy vzhledem k dosažení cílů komunikačního plánu.

Zadavatelem této zakázky malého rozsahu byla Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod.

Projekt byl realizován v roce 2010.

Realizace: 

08.10.2010 - 21.12.2010

Cílová skupina: