About

Nabízíme: Gamifikace a digitální odznaky

Trendem posledních let je „obohacování“ běžných ne-herních uživatelských aktivit a procesů o herní prvky a mechanismy, pro což se postupem času ustálil anglický termín „gamification“ (česky: gamifikace; ekvivalent „hernění“ ani podobné se nepoužívají). Gamifikace tedy není produkt, nejde o hru samotnou. Jde o proces, jehož cílem je pomocí specifických postupů zvýšit míru zapojení uživatelů, a to jak co do objemu zapojení, tak do jeho typu. Toto nadstandardní zapojení uživatelů pak přináší novou zkušenost, nové interakce a generuje nový obsah, a to většinou nad rámec toho, co je nezbytně nutné. Zároveň je často důvodem, proč se uživatelé vracejí, proč opakovaně využívají konkrétní službu nebo rozhraní, případně může jít o nový komunikační kanál a způsob, jak budovat image značky.

Digitální odznaky (anglicky "digital badges") jsou úzce spjaty s gamifikací, nicméně slouží jako vizuální reprezentace dosaženého úspěchu, kterou lze snadno upoutat a sdílet. Udělování odznaků přitom není nic nového - jako vzor mohou sloužit odznaky reálné (vč. formy medailí, nášivek, apod.) a používány jsou i speciální ikony v profilech různých online služeb (např. u diskuzních fór, kde jsou odvozeny od aktivity osoby nebo jeho oprávnění; nebo v počítačových hrách, kde jsou napojeny přímo na herní mechanismy a často slouží ikona i jako aktivní prvek, spouštěč akce).

Převratným krokem je však vytvoření standardu, který umožňuje strukturované uložení metadat přímo v obrázku odznaku. Tento standard se nazývá Otevřené odznaky (anglicky "Open Badges") a je vytvářen jako otevřená neproprietární platforma za podpory Mozilla Foundation; podrobnosti je možné najít na: www.openbadges.org. Zároveň jsou digitální odznaky stále častěji propojovány s procesy učení, a to jak v rámci e-learningových platforem, tak ve vazbě na budování osobních digitálních portfólií (e-portfolia). Do budoucna se tak otevírají obrovské možnosti např. v oblasti školství, dalšího vzdělávání, při hledání práce nebo ze strany zaměstnavatelů pro začlenění do interních systémů hodnocení zaměstnanců.

My - Navreme Boheme - jsme schopni za využití nejnovějších poznatků v této oblasti začlenit prvky gamifikace a digitální odznaky do Vaší každodenní praxe. Systém navrhneme na míru a podle Vašich potřeb, zajistíme začlenění do stávajících systémů intranetu nebo online služeb, pomůžeme Vám ho uvést do praxe. Případně poskytneme konzultace a školení k možnostem, které gamifikace a digitální odznaky nabízejí.

V České republice - a hlavně, v českém jazyce - je pak možné digitální verifikační odznaky vytvářet, zveřejňovat, přidělovat a shromažďovat v rámci naší online platformy Veriod.cz , kterou v lednu 2014 spouštíme společně s EduIn, o.p.s. a Gameleon, s.r.o.

Partneři: