About

Střednědobé vyhodnocení programu Mládež v akci a zpracování Národní zprávy o průběhu a dopadu programu

V této zakázce jsme pomocí kvantitativních i kvalitativních evaluačních metod prováděli střednědobé hodnocení úspěšnosti implementace programu v prvních třech letech jeho existence a dále identifikovala silné stránky a slabá místa programu. Dále bylo zjišťováno, zda má program celkový dopad na širší veřejnost, jaký má finanční přínos, jak program působí v předpokladu sociální inkluze, jaký má vliv na cílovou skupinu a celou národní politiku a v neposlední řadě jak se hodnotí jeho účelnost a udržitelnost apod. Vedle hlavních analytických metod jsme používali i podpůrné metody odkrývající silné a slabé stránky v dané oblasti (např. SWOT analýza), a to včetně analýzy rizik jako preventivního nástroje vyhnutí se nezamýšleným důsledkům v přípravném i realizační fázi. Projekt byl součástí strategického hodnocení programů nové generace v oblasti neformálního vzdělávání mládeže. Projekt byl realizován v roce 2010.

Realizace: 

17.02.2010 - 21.05.2010

Cílová skupina: