Průběžná dlouhodobá (longitudinální) studie účinků podpory OP LZZ